O NAS

MISJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole jest placówką otwartą, bezpieczną i przyjazną dla dzieci

oraz ich rodziców.

Przedszkole stwarza atmosferę akceptacji, bezpieczeństwa,

w którym dziecko chętnie bawi się, poznaje świat, nabywa umiejętności rozwijając swoją osobowość i aktywność.

Przedszkole rozbudza w dziecku ciekawość świata, spostrzegawczość i wrażliwość.

Przedszkole sprawia, że czuję się akceptowany, wyrosnę na otwartego i twórczego człowieka, nastawionego na osiąganie sukcesów w miarę swoich możliwości.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole zapewnia każdemu dziecku podmiotowe i indywidualne traktowanie, bezpieczny, radosny i wszechstronny rozwój.

Przedszkole ma na uwadze indywidualny rozwój dziecka, respektuje jego potrzeby, prawa, wspiera w dążeniu do samodzielności.

Przedszkole umożliwia wyrównanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom, stwarza sposobność nauki języków obcych oraz rozwija talenty i zainteresowania.

Przedszkole to miejsce zabawy,

zdobywania nowych doświadczeń, pogłębiania wiedzy w atmosferze przyjaźni i akceptacji.

Przedszkole umożliwia rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki oraz wspomaga ich w roli wychowawczej.

 

 

MODEL ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA 

Moim zdaniem absolwent Miejskiego Przedszkola nr 7:

       jest odpowiedzialny,jest przygotowany do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami,

jest twórczy, dociekliwy, kreatywny,

jest samodzielny, radzi sobie w rożnych sytuacjach problemowych,

dba o swoje zdrowie i innych,

jest sprawny fizycznie,

potrafi pracować w zespole,

osiąga w większości dobre wyniki w szkole,

nawiązuje poprawne kontakty z innymi ludźmi,

potrafi szanować siebie, jest wrażliwy na potrzeby innych,

ma ukształtowane poczucie własnej wartości,

ma poczucie humoru i pogodę ducha.

 

Praca wychowawczo – dydaktyczna w naszym przedszkolu planowana jest zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego. W roku szkolnym 2018/19 realizujemy następujące programy :

PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:

Program Wychowania Przedszkolnego „Trampolina” PWN

Programy wspomagające
1. Program adaptacyjny – „Razem z nami z uśmiechem”
2. „Poznaję i akceptuję siebie i innych” – B. Rola, R. Dubińska, R. Piotrowicz wyd. Credo
3. ENGLISH PLAY BOX Program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim – D. Sikora-Banasik, E. Wilkos, wyd. Nowa Era

Personel:

Dyrektor przedszkola mgr. Justyna Błaszczak – naucz. dyplomowany

Nauczyciele:
mgr Dominika Koźluk – naucz. dyplomowany
mgr Anna Gajda-Halek – naucz. dyplomowany
mgr Aleksandra Wieczorek – naucz. dyplomowany
mgr Justyna Wiszyńska – naucz. mianowany
mgr Ewa Gałczyńska – naucz. mianowany
mgr Klaudyna Wawrzyczek – naucz. kontraktowy
mgr Sandra Gwóźdź – naucz. kontraktowy  
mgr Izabela Młokosiewicz – naucz. stażysta
mgr Ewa Strzelczyk – naucz. logopeda, stażysta
mgr Bożena Machoń – naucz. dyplomowany katecheta

 

Administracja i obsługa:
Bożena Rok – intendentka, Katarzyna Gross – pomoc wychowawcy, Agnieszka Greczel, Danuta Halemba, Stefania Kasprzyk, Beata Osysek,Urszula Wysocka, Zygmunt Sosna