O NAS

 

 

 

MISJA PRZEDSZKOLA
 

 

 

Przedszkole jest placówką otwartą, bezpieczną i przyjazną dla dzieci

oraz ich rodziców.

Przedszkole stwarza atmosferę akceptacji, bezpieczeństwa,

w którym dziecko chętnie bawi się, poznaje świat, nabywa umiejętności rozwijając swoją osobowość i aktywność.

Przedszkole rozbudza w dziecku ciekawość świata, spostrzegawczość i wrażliwość.

Przedszkole sprawia, że czuję się akceptowany, wyrosnę na otwartego i twórczego człowieka, nastawionego na osiąganie sukcesów w miarę swoich możliwości.

 

 

 

 

 

WIZJA PRZEDSZKOLA
 

 

 

Przedszkole zapewnia każdemu dziecku podmiotowe i indywidualne traktowanie, bezpieczny, radosny i wszechstronny rozwój.

Przedszkole ma na uwadze indywidualny rozwój dziecka, respektuje jego potrzeby, prawa, wspiera w dążeniu do samodzielności.

Przedszkole umożliwia wyrównanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom, stwarza sposobność nauki języków obcych oraz rozwija talenty i zainteresowania.

Przedszkole to miejsce zabawy,

zdobywania nowych doświadczeń, pogłębiania wiedzy w atmosferze przyjaźni i akceptacji.

Przedszkole umożliwia rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki oraz wspomaga ich w roli wychowawczej.

 

 

MODEL ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA 

Moim zdaniem absolwent Miejskiego Przedszkola nr 7:

       jest odpowiedzialny,jest przygotowany do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami,

jest twórczy, dociekliwy, kreatywny,

jest samodzielny, radzi sobie w rożnych sytuacjach problemowych,

dba o swoje zdrowie i innych,

jest sprawny fizycznie,

potrafi pracować w zespole,

osiąga w większości dobre wyniki w szkole,

nawiązuje poprawne kontakty z innymi ludźmi,

potrafi szanować siebie, jest wrażliwy na potrzeby innych,

ma ukształtowane poczucie własnej wartości,

ma poczucie humoru i pogodę ducha.

 


Praca wychowawczo – dydaktyczna w naszym przedszkolu planowana jest zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.

W bieżącym roku szkolnym  realizujemy następujące programy:

PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:

„SAMODZIELNE WSZECHSTRONNE SZCZĘŚLIWE”

Anna Pawłowska Niedbała, Agata Smoderek, Monika Chludzińska, Marta Pietrzak

Programy wspomagające
1. Program preorientacji zawodowej
2. Program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim ENGLISH PLAY BOX Dorota Sikora – Banasik, Ewelina Wilkos

 

Personel:

Dyrektor przedszkola mgr Justyna Błaszczak – naucz. dyplomowany

Nauczyciele:

mgr Dominika Bylica – naucz. dyplomowany

mgrAnna Gajda-Halek – naucz. dyplomowany

mgr Izabela Młokosiewicz – naucz. kontraktowy

mgr Aleksandra Wieczorek – naucz. dyplomowany

mgr Joanna Widera – naucz. dyplomowany, katecheta   

mgr Sandra Zemelka – naucz. mianowany

mgr Ewa Strzelczyk – naucz. kontraktowy, logopeda

mgr Klaudyna Wawrzyczek – naucz. kontraktowy, język angielski

mgr  Katarzyna Patoń – naucz. dyplomowany, pedagog specjalny

mgr Aneta Włodarczyk – naucz. kontraktowy                                                   

 mgr Małgorzata Szol – naucz. dyplomowany                                                           

 lic. Karolina Czarny – nauczyciel początkujący                                             

 mgr Barbara Kruszyńska – naucz. kontraktowy, logopeda

                                                          

 

Administracja i obsługa:
Bożena Rok – intendentka, Katarzyna Gross – pomoc wychowawcy, Agnieszka Majdanik – pomoc nauczyciela, Agnieszka Greczel, Ewelina Kuźlik, Aleksandra Mędzikowska, Beata Osysek,Urszula Wysocka, Marian Halemba