Drodzy Rodzice

Prosimy o terminowe wpłaty za przedszkole do 15 – tego dnia każdego miesiąca.

W związku z błędnymi wpłatami informuję, iż wpłacają Państwo kwotę za dany miesiąc jaką otrzymują na wydruku.

Prosimy o niezaokrąglanie kwot.