Rodzice

Na Państwa życzenie

będzie ponownie fotograf 2 grudnia o godz. 9.00

– zdjęcia do kalendarza

dla dzieci, które były wcześniej nieobecne