Ważna informacja

Szanowni Państwo

Od 25 maja br. przymierzamy się do powolnego wznowienia działalności naszego przedszkola w zakresie organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz zajęć rewalidacyjnych dla dzieci
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W związku z tym do wtorku do godz.12.00 proszę o kontakt rodziców, którzy zadeklarowali się wstępnie czy nadal będą z opieki przedszkola korzystać (mp7@piekary.pl, 695937685)

Jednocześnie informuję o organizacji opieki w przedszkolu
w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020

 1. W jednej grupie przebywać może 12 dzieci.
 2. Dziecko do przedszkola nie przynosi z domu swoich zabawek oraz niepotrzebnych przedmiotów (plecaków, pluszaków itp.)
 3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dziecko z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników i innych dzieci oraz ich rodziców wynoszący min. 2 m. oraz zachowują środki ostrożności (zasłanianie ust i nosa, dezynfekcja)
 4. W przedsionku przedszkola znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, wymagana dezynfekcja
 5. Rodzice z dziećmi wchodzą do przedszkola pojedynczo wyłącznie do przestrzeni wspólnej – przedsionek i przekazują dziecko pracownikowi przedszkola
 6. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane i odprowadzane przez osoby zdrowe
 7. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola
 8. Rodzice przyprowadzający dziecko do przedszkola wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka
 9. Jeżeli dziecko przejawiać będzie objawy choroby nastąpi izolacja w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem 2 m. odległości od innych osób, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola
 10.  Dzieci w przedszkolu  regularnie myją ręce wodą z mydłem szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz po powrocie ze świeżego powietrza.
 11.  Dzieci w przedszkolu nie muszą zakrywać ust i nosa
 12.  Dzieci mogą korzystać z pobytu na powietrzu jedynie w ogrodzie przedszkolnym przy zachowaniu bezpiecznych odległości oraz zmianowości grup. Nie będą organizowane wyjścia poza teren przedszkola
 13.  W przedszkolu prowadzone jest żywienie dzieci w warunkach higienicznych, zgodnie z zasadami funkcjonowania żywienia zbiorowego                                    

Justyna Błaszczak  Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 7

Katecheza

Witajcie dzieci, Szczęść Boże!

Dziś ojciec Franciszek i Pan Skorupa chcą Wam opowiedzieć o Mamie Pana Jezusa. Ona jest także naszą Mamą w niebie. Obejrzyjcie, proszę:

https://www.youtube.com/watch?v=O3G4JPdcB2o

Pamiętajcie też, aby codziennie zwracać się do naszej Mamy w niebie modlitwą Zdrowaś Maryjo…

A może razem z rodzicami odprawicie w domu nabożeństwo majowe? Byłoby super!

Pozdrawiam Was – katechetka

Szanowni Państwo!

 

W Miejskim Przedszkolu Nr 7 w Piekarach Śląskich za zgodą Prezydenta Miasta Piekary Śląskie zawiesza się zajęcia w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. w związku z dużym zagrożeniem zarażeniem COVID-19.

W celu zapewnienia opieki dzieciom po 25 maja 2020 r. zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. proszę wszystkich Państwa o informację zwrotną kto z Państwa ma potrzebę posłać dziecko do przedszkola oraz kto nie będzie z opieki korzystał.

Informację proszę podać do dnia 7 maja włącznie, telefoniczne 695937685 lub mailowo mp7@piekary.pl

Kto z Państwa będzie korzystał z opieki proszę w informacji podać imię i nazwisko dziecka oraz godziny pobytu w przedszkolu.

Dziękuję i pozdrawiam

Justyna Błaszczak

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 7

 

ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE KOORDYNACJĘ WZROKOWO-RUCHOWĄ

ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE KOORDYNACJĘ WZROKOWO-RUCHOWĄ

Dlaczego tak ważna jest koordynacja wzrokowo-ruchowa? Ponieważ jest nam niezbędna do nabycia umiejętności pisania, czytania, wycinania czy lepienia. Co więcej, to doskonały trening cierpliwości, precyzji
i dokładności. Konkretne ćwiczenia możemy również wykorzystać
w terapii logopedycznej. Zachęcam do zapoznania się z poniższymi propozycjami.

ZABAWY WSPIERAJĄCE KOORDYNACJĘ WZROK-RUCH

Zabawy oddechowe

Nasza mowa jest nierozerwalnie związana z oddychaniem, to dzięki strumieniowi powietrza możemy mówić, szeptać, śpiewać a nawet krzyczeń. Wdech powinien być głęboki a wydech wydłużony. Poniżej prezentuję kilka ćwiczeń, które możemy wykonać
w domu z przedmiotów, które na pewno znajdziemy w kuchni, w dziecięcym pokoju albo szafie w przedpokoju. Świetną zabawę połączymy z ważnymi dla mowy ćwiczeniami. Powodzenia!

kreatywne zabawy oddechowe

Gotowość szkolna

Drodzy Rodzice dzieci 6 – letnich

(dzieci, które od września idą do szkoły)

W dniu 29 kwietnia w godzinach 9.00 – 12.00 w przedszkolu należy odebrać Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, która powinna zostać Państwu wydana do dnia 30 kwietnia.

W związku z trwającym zagrożeniem epidemicznym prosimy, aby zachować zasady higieny i bezpieczeństwa (maseczka, rękawiczki
i długopis) oraz prosimy do przedszkola wchodzić pojedynczo.

Dziękujemy za wyrozumiałość