Rekrutacja 2019

Zapisy do Miejskiego Przedszkola nr 7
w Piekarach Śląskich
na rok szkolny 2019/20

będą w terminie
od 5 marca – do 15 marca.

Wnioski można pobrać w przedszkolu,
na stronie internetowej przedszkola
www.puchatkowo.piekary.pl
oraz na stronie internetowej miasta.

Lista dzieci zakwalifikowanych
podana zostanie do wiadomości

1 kwietnia

 

Rekrutacja do przedszkoli

Wniosek o przyjecie do publicznego przedszkola

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie, że kandydat ma rodzeństwo, które uczęszcza do tego Przedszkola

Oświadczenie, że droga kandydata z domu do przedszkola nie przekracza 3 km 

 

 W celu otwarcia pliku konieczny może być program Adobre Reader