Rekrutacja 2020

 

Zapisy do Miejskiego Przedszkola nr 7  

na rok szkolny 2020/21 będą w terminie

od 3 marca do 13 marca.

Wnioski można pobrać w przedszkolu,

na stronie internetowej przedszkola www.puchatkowo.piekary.pl

oraz na stronie internetowej miasta.

Lista dzieci zakwalifikowanych

podana zostanie do wiadomości 1 kwietnia

 

 

Rekrutacja do przedszkoli

Wniosek o przyjecie do publicznego przedszkola

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie, że kandydat ma rodzeństwo, które uczęszcza do tego Przedszkola

Oświadczenie, że droga kandydata z domu do przedszkola nie przekracza 3 km 

 

 W celu otwarcia pliku konieczny może być program Adobre Reader