Opłaty

Placówka organizuje i prowadzi żywienie dzieci.
Rodzice pokrywają pełny koszt wyżywienia dziecka w zależności od
ilości spożywanych posiłków:

1 posiłek – 3,00zł/ śniadanie,
2 posiłki  – 4,80zł/śniadanie i obiad,
3 posiłki  – 6,00zł/śniadanie, obiad, podwieczorek. 

Dodatkowo rodzice wnoszą opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu poza 5 godzinami bezpłatnymi. Opłata za 1 godzinę wynosi 1,00zł.

Opłaty należy uiszczać do 15 każdego miesiąca. Po tym terminie będą naliczane ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki.

Nr konta, gdzie można wpłacać pieniądze za przedszkole
Bank PKO BP
80 1020 2313 0000 3702 0556 3095

Tytuł przelewu;
Imię i nazwisko dziecka…..
MP7 Opłata za wyżywienie za m-c……..kwota……
Opłata za dodatkowe godziny za m-c……. kwota…….

Aby dokonać właściwej wpłaty proszę o wcześniejszy kontakt
z intendentem przedszkola.