Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci, którzy uczęszczają do  przedszkola składają

DEKLARACJĘ o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

w terminie od 22 lutego do 28 lutego

Deklarację otrzymają Państwo w szafkach dziecięcych w szatni.

 

   Nie złożenie deklaracji w terminie jest dla nas informacją o braku kontynuowania wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu nr 7