Nauczanie zdalne – czerwiec

Drodzy rodzice,
od dnia 01.06 na stronie będą zamieszczane ogólne zajęcia
zdalne dla wszystkich dzieci. Będą one umieszczone w nowej zakładce „Nauczanie zdalne”,
dla dzieci z grupy Tygryski zajęcia będą nadal prowadzone
i umieszczane w zakładce grupy Tygryski.

Dyżur wakacyjny

DYŻUR WAKACYJNY

Szanowni Państwo!

W okresie wakacyjnym w miesiącu lipcu i w sierpniu nasze przedszkole pełni DYŻUR WAKACYJNY

Zainteresowanych rodziców proszę o zgłoszenie dziecka do dnia 10 czerwca drogą elektroniczną mp7@piekary.pl   lub telefonicznie 695937685, podając: imię i nazwisko dziecka oraz termin w którym będzie uczęszczało do przedszkola w okresie wakacyjnym.

Liczę na Państwa odpowiedzialność i proszę o podanie rzetelnej informacji. Od tego bowiem zależy zaplanowanie wyżywienia oraz organizacja pracy w reżimie sanitarnym.

Justyna Błaszczak

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 7

Badania naukowe -COVID-19

Zachęcamy do poświęcenia kilku minut na wypełnienie anonimowej ankiety zawartej w linku poniżej:

https://docs.google.com/forms/d/1X8EdkRAXLvR9Kz7We-M0pCE3aD8JmTmH0g3u4mkjv9o/edit

Badania prowadzone są we współpracy z naukowcami na całym Świecie, dlatego ich zakres nabiera bardzo ważnego dla świata wymiaru walki
z siedzącym trybem życia wśród dzieci i młodzieży obejmującym wszechobecne w życiu młodego pokolenia urządzeń elektronicznych. Badania uzyskały pozytywna zgodę Komisji Bioetycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Katecheza

Drogie dzieci, dziś na katechezie poznamy ważnego Gościa z Nieba. Przyszedł do Apostołów i przychodzi też do nas. To Duch Święty.
W niedzielę będziemy obchodzić święto Zesłania Ducha Św. Z katechezy dowiecie się, jak przychodzi Duch Św. i co ze sobą przynosi.
Zdradzę Wam tylko, że nie przychodzi z pustymi rękami,
dla każdego ma prezenty. Jakie? Zobaczcie sami:

https://katechezaprzedszkolaka.wordpress.com/2020/05/26/gosc-z-nieba-o-zeslaniu-ducha-swietego/

Ważna informacja

Szanowni Państwo

Od 25 maja br. przymierzamy się do powolnego wznowienia działalności naszego przedszkola w zakresie organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz zajęć rewalidacyjnych dla dzieci
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W związku z tym do wtorku do godz.12.00 proszę o kontakt rodziców, którzy zadeklarowali się wstępnie czy nadal będą z opieki przedszkola korzystać (mp7@piekary.pl, 695937685)

Jednocześnie informuję o organizacji opieki w przedszkolu
w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020

 1. W jednej grupie przebywać może 12 dzieci.
 2. Dziecko do przedszkola nie przynosi z domu swoich zabawek oraz niepotrzebnych przedmiotów (plecaków, pluszaków itp.)
 3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dziecko z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników i innych dzieci oraz ich rodziców wynoszący min. 2 m. oraz zachowują środki ostrożności (zasłanianie ust i nosa, dezynfekcja)
 4. W przedsionku przedszkola znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, wymagana dezynfekcja
 5. Rodzice z dziećmi wchodzą do przedszkola pojedynczo wyłącznie do przestrzeni wspólnej – przedsionek i przekazują dziecko pracownikowi przedszkola
 6. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane i odprowadzane przez osoby zdrowe
 7. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola
 8. Rodzice przyprowadzający dziecko do przedszkola wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka
 9. Jeżeli dziecko przejawiać będzie objawy choroby nastąpi izolacja w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem 2 m. odległości od innych osób, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola
 10.  Dzieci w przedszkolu  regularnie myją ręce wodą z mydłem szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz po powrocie ze świeżego powietrza.
 11.  Dzieci w przedszkolu nie muszą zakrywać ust i nosa
 12.  Dzieci mogą korzystać z pobytu na powietrzu jedynie w ogrodzie przedszkolnym przy zachowaniu bezpiecznych odległości oraz zmianowości grup. Nie będą organizowane wyjścia poza teren przedszkola
 13.  W przedszkolu prowadzone jest żywienie dzieci w warunkach higienicznych, zgodnie z zasadami funkcjonowania żywienia zbiorowego                                    

Justyna Błaszczak  Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 7

Katecheza

Witajcie dzieci, Szczęść Boże!

Dziś ojciec Franciszek i Pan Skorupa chcą Wam opowiedzieć o Mamie Pana Jezusa. Ona jest także naszą Mamą w niebie. Obejrzyjcie, proszę:

https://www.youtube.com/watch?v=O3G4JPdcB2o

Pamiętajcie też, aby codziennie zwracać się do naszej Mamy w niebie modlitwą Zdrowaś Maryjo…

A może razem z rodzicami odprawicie w domu nabożeństwo majowe? Byłoby super!

Pozdrawiam Was – katechetka

Szanowni Państwo!

 

W Miejskim Przedszkolu Nr 7 w Piekarach Śląskich za zgodą Prezydenta Miasta Piekary Śląskie zawiesza się zajęcia w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. w związku z dużym zagrożeniem zarażeniem COVID-19.

W celu zapewnienia opieki dzieciom po 25 maja 2020 r. zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. proszę wszystkich Państwa o informację zwrotną kto z Państwa ma potrzebę posłać dziecko do przedszkola oraz kto nie będzie z opieki korzystał.

Informację proszę podać do dnia 7 maja włącznie, telefoniczne 695937685 lub mailowo mp7@piekary.pl

Kto z Państwa będzie korzystał z opieki proszę w informacji podać imię i nazwisko dziecka oraz godziny pobytu w przedszkolu.

Dziękuję i pozdrawiam

Justyna Błaszczak

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 7